Angst

Angst findes i forskellige former, der kan påvirke folks livsudfoldelse i større eller mindre grad.
Der er angstformer, de fleste kender til, og som de lever ganske fint med, som f.eks. angst eller enkelt fobi for edderkopper, slanger, højder mv. Der er angst, der i høj grad begrænser folks livsudfoldelse og livskvalitet som f.eks. svær socialangst. Nogle gange er angsten kombineret med andre psykiske vanskeligheder som f.eks. stress elle depression.

Symptomer på angst er bl.a.: hjertebanken, kvalme, tørhed i munden, man sveder, kvælningsfornemmelser, angst for at dø, svimmelhed, uro i kroppen og anspændthed. Angstsymptomerne kan opleves voldsomme og meget pinefulde, og det medfører ofte, at man gør meget for at undgå de angstfyldte situationer eller de fænomener, der gør en angst.

Behandling: Jeg har 25 års erfaring med angstbehandling. Der er udviklet gode psykologiske metoder og værktøjer til behandling af angst. I samtalen finder vi frem til hvilke, der er mest virksomme for dig.
Jeg hjælper mange fri af angst ved 1 til 5 samtaler. Enkelte har behov for flere samtaler.

Jeg tilbyder behandling til bl.a.:

Præstations- og eksamensangst: Det kan være, angsten sætter ind længe før eksamen eller anden afgørende præstation, hvor det påvirker koncentration, overblik og planlægning. Eller det kan være, angsten først opleves i selve situationen, hvor angstsymptomer kan opleves meget generende, og det kan være meget svært at holde koncentrationen. Det kan betyde, at man yder markant ringere, end man normalt er i stand til, eller man er meget bange for at gøre det.

Socialangst: Opleves i sociale sammenhænge. Man føler sig utilstrækkelig og forkert og har svært ved at finde ud af, hvad man skal sige og gøre. Ofte er hele opmærksomheden og alle tankerne rettet mod, hvad andre måtte tænke og forvente. Man er anspændt og utilpas grundet forskellige angstsymptomer. Konsekvensen er, at mange undgår sociale sammenhænge og bliver isolerede.

Panikangst: Viser sig ofte i voldsomme anfald. For mange betyder det, at de ikke kan gennemføre det planlagte, som f.eks. at køre i tog eller gå i indkøbscentre. For at undgå anfaldene kan man helt undgå at gøre de ting, hvor man oplever angsten, hvilket betyder, at man kan komme ind i en ond cirkel og isolere sig.

Generaliseret angst: Viser sig ved, at man er konstant anspændt, bekymret og ængstelig for, at der skal ske ”noget”. Kroppen reagerer med anspændthed, søvnbesvær m.v.

Enkelt fobi: er angsten for et specielt fænomen eller ting: bestemte dyr, højder eller lukkede rum.

Sygdomsangst (hypokondri): Er angsten for at være syg og hele tiden opdage symptomer, der tyder på, at man lider af en sygdom. En anden form er, at angsten retter sig mod, at ens nærmeste bliver syge.

Du er velkommen til at kontakte mig til en uforpligtende snak om dit behov for samtale. Du kan ringe eller skrive via mail. Kontakt.

pic1