Forældrerådgivning og familiesamtaler/terapi.

Jeg har igennem mit livslange arbejde med forældrerådgivning, familiesamtaler og samtaler med børn og unge, oparbejdet solid erfaring inden for et bredt felt af problemområder.

Jeg er selv forælder til nu voksne børn og ved hvilke stærke følelser, der er på spil, når man vil sine børn det bedste.

Forældrerådgivning.

Der kan være tidspunkter, hvor man som forældre har behov for professionel rådgivning og sparring.
Det kan være i forhold til et konkret problem eller bekymring for barnet. Eller det kan være i forhold til samværet i familien, som måske er fyldt med opslidende konflikter. Det kan være i forhold til at være en sammenbragt familie med dine, mine og vores børn og relationen til eks-familien.

Er I forældre til børn med særlige vanskeligheder fysisk og/eller psykisk, kan der være brug for yderligere forældrerådgivning og sparring i, hvordan I bedst støtter jeres barn, og hvordan I kan få en dagligdag til at fungere for hele familien.

Børn er i udpræget grad afhængige af, hvad deres voksne gør. Derfor kan der ske store forandringer med et barn og familiens måde at være sammen på, når forældrene forandrer handlemåder. Ofte er der kun brug for ganske få justeringer for at opnå den ønskede forandring.
Der kan være behov for at kombinere forældresamtale med familiesamtaler og/eller individuelle samtaler med barnet/den unge.

Familiesamtaler/terapi.

Nogen gange er det hensigtsmæssigt, at hele familien deltager i samtalen. På den måde kan børn og voksne få mulighed for at blive set og hørt – måske på en ny og forløsende måde. Det er vigtigt med en fælles forståelse af vanskelighederne, således at vi i fællesskab kan finde frem til, hvordan de bedst afhjælpes.

Vedrørende samtaler med børn og unge henvises til:
Samtaler med børn
Samtaler med unge

Du er velkommen til at kontakte mig til en uforpligtende snak om dit behov for samtale. Du kan ringe eller skrive via mail. Kontakt.

Pic2