Lavt selvværd/selvudvikling

Mange oplever et lavt selvværd som hæmmende i forhold til livsudfoldelse og livskvalitet. Lav selvværdsfølelse kan virke meget begrænsende i forhold til at opnå det, man ønsker, f.eks. i forhold til uddannelse og arbejde. Det kan være, man altid har haft et lavt selvværd, eller der kan være sket noget i livet, som har nedbrudt selvværdet, og der er brug for at få det genopbygget.

Lavt selvværd opleves som mindreværdsfølelse, usikkerhed og tvivl om egen formåen. Nogen oplever manglende respekt. Mange har meget svært ved at værdsætte sig selv, når man har gjort noget godt for andre eller udført et godt stykke arbejde. Nogen har svært ved at sige fra over for sine omgivelser og oplever at andre er meget styrende i deres liv.

Du vil i samtalen få redskaber til, hvordan du kan arbejde med at styrke dit selvværd.
Vi vil sætte fokus på dine ressourcer og udviklingspotentialer og arbejde med, hvordan du kan komme til at udfolde dig.
Du vil få mulighed for at undersøge, hvilke kompetencer, strategier og redskaber du allerede har, og hvilke du vil være tjent med at udvikle.
Vi kan afklare og måske udfordre dine fremtidsdrømme. Der kan sættes konkrete mål, og du vil få redskaber til, hvordan du kan nå dine mål.

Du er velkommen til at kontakte mig til en uforpligtende snak om dit behov for samtale. Du kan ringe eller skrive via mail. Kontakt.

pic1