Profil

Cand. Psych. fra Aarhus Universitet.

Autoriseret af Psykolognævnet, Socialministeriet.

Klinisk efteruddannelse på Aarhus Amts Rådgivningscenter for børn og unge samt
Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning Aarhus.

Jeg færdes hjemmevandt i internationale miljøer med mennesker fra andre kulturer.

Undervisning og kursusvirksomhed.

I mere end 20 år har jeg arbejdet i offentligt regi med børn, unge, voksne og familieproblematikker.
Primært indenfor områderne: stress, kriser, angst, sorg, depression, relationsmæssige problematikker, personlighedsforstyrrelser, spiseforstyrrelser, seksuelle overgreb, incest og sociale problemstillinger. Endvidere med rådgivning og sparring til forældre til børn og unge med fysisk handicap og/eller psykiske vanskeligheder som f.eks.. ADHD og andre former for udviklingsforstyrrelser.

Forløbene har tidsmæssigt varieret fra få samtaler til længerevarende terapiforløb. Jeg har oparbejdet et godt systemkendskab og har god erfaring i at samarbejde med folks private og offentlige netværk som jobcentre, skoler, PPR, socialforvaltningen, psykiatrien m.v. og med at arbejde i tværfaglige teams med bl.a. socialrådgivere og pædagoger.

De senere år har jeg arbejdet som privat praktiserende psykolog.

Jeg udvikler kontinuerligt mine kompetencer med tilgang af nye metoder og viden, og deltager i faglige netværk.

Som autoriseret psykolog arbejder jeg på grundlag af de etiske principper som Dansk Psykologforening foreskriver, og jeg har tavshedspligt.

Inden psykologistudiet er jeg uddannet indenfor business, med bl.a studier i London hvor jeg også forhandlede Dansk Design.

Privat er jeg gift og har to voksne børn.

GretheLille