Samtaler med børn

Jeg har igennem mit livslange arbejde med børn oparbejdet solid erfaring indenfor et bredt felt af problemområder. De temaer jeg især har erfaring med er:

- Angstsymptomer
– Følelsesmæssige vanskeligheder
– Relationer til andre
– Adfærdsvanskeligheder
– Lavt selvværd/selvtillid
– Stress
– Psykosomatiske symptomer
– Særligt sensitive børn
– Forældres skilsmisse
– Sorg og krise
– Plejeanbragte
– Søskende til børn med handicap
– Bearbejdning af eget handicap
– Børn af psykisk syge forældre
– Børn opvokset i familier med misbrug/alkoholmisbrug

Inden opstart af samtaler med børn, har jeg en afklarende samtale med forældrene, som evt. kan afholdes i telefonsamtale.
Det kan være problemerne kan løses ved forældrerådgivning, hvor I vil få råd og sparring i hvorledes I bedst kan støtte jeres barn.

Ved opstart af børnesamtaler aftaler jeg med barnet og forældrene, om barnet ønsker og er mest tryg ved, at far og/eller mor deltager i samtalerne. Ofte vil det være en kombination, hvor jeg taler alene med barnet noget af tiden og hvor far og/eller mor deltager i noget af samtalen.

Jeg lægger stor vægt på, det bliver en god oplevelse for børnene, og at de oplever sig forstået og får troen på, at vanskelighederne kan afhjælpes.

I samtalen findes frem til, hvad der er vigtigt at inddrage forældrene i, således at vi i tæt samarbejde kan finde frem til hvorledes barnets vanskeligheder bedst afhjælpes. I samtalen sikrer jeg, at børnene er trygge ved, hvad der formidles videre.
Alvorlig bekymring for barnets trivsel vil altid blive formidlet videre til forældrene.

Du er velkommen til at kontakte mig til en uforpligtende snak om dit behov for samtale. Du kan ringe eller skrive via mail. Kontakt.

Pic3